Voorbereiding vervangen damwand Boezemweg in Lexmond

Project Oevers

Voorbereiding vervangen damwand Boezemweg in Lexmond

De gemeente Zederik* heeft een houten damwand met een lengte van ongeveer 200 meter in beheer aan de Boezemweg in Lexmond. Deze damwand is aan het einde van zijn levensduur en moet worden vervangen. Dit bleek uit een inspectie die De Aquanoom in juni 2017 heeft uitgevoerd. Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden heeft De Aquanoom namens de gemeente Zederik gevraagd hiervoor de voorbereidende werkzaamheden uit te voeren.

 

*De gemeente Zederik vormt per 1 januari 2019 samen met Vianen en Leerdam de gemeente Vijfheerenlanden.

Opdrachtgever van het project:

Gemeente Zederik

Belangrijkste werkzaamheden die De Aquanoom uitvoert voor dit project:

Voorbereiding
Onderzoek en advies
Opstellen RAW-bestek
Opstellen UAV-GC contract

Looptijd:

Ongeveer 30 weken in 2018

Joey de Roode over dit project

“De damwand ligt letterlijk bij mensen in de achtertuin. Dat betekent dat we hen tijdig en goed informeren over onze werkzaamheden. We hebben onder meer tijdens een speciale bewonersavond toegelicht wat we gaan doen.”


Top