Het onlineprogramma voor uw baggerpojecten

Nieuw van De Aquanoom: Baggerteam

Baggerteam is een onlineprogramma van De Aquanoom. Baggerteam helpt u om uw baggerproces beter beheersbaar te maken. Daardoor verloopt het baggerproces sneller en worden aanpassingen of correcties tot een minimum beperkt.

Baggerteam levert voordeel op voor alle partijen:

– Peilapp voor opname van profielen in het veld met de tablet
– Peilgegevens direct en voor iedereen beschikbaar
– Voortgang baggeren en hoeveelheid bagger direct online te raadplegen
– Rapportage automatisch beschikbaar
– Sneller bestek maken op basis van gegevens
– Toezicht administratie eenvoudig verwerken
– Eenvoudig baggerbeheerplan opstellen op basis van uitgepeilde profielen

De spelers van Baggerteam:

Baggerteam bestaat uit 4 spelers: Profielscout, Perform-IT, Check-IT en MudMananger.

ProfielScout – Inpeilen

Een baggerproject start met het inpeilen van de te baggeren watergangen. Baggerteam maakt hiervoor gebruik van ArcGIS Online. Met de handige app, ProfielScout, kunnen, met behulp van een iPad in het veld de peilgegevens verzameld worden. Van de gemeten gegevens wordt direct het volume bagger berekend en de profielen getekend. De peilploeg ziet op de iPad gelijk waar de profielen zijn genomen en kunnen deze ook direct online bekijken. Omdat het gehele Baggerteam online werkt, heeft ook de opdrachtgever gelijk inzicht in de verzamelde gegevens. Na het meten van het laatste profiel beschikt de opdrachtgever over een rapportage met dwarsprofielen, een database en kaarten. Dus geen langdurige nabewerking op kantoor, dat bespaart veel tijd!

Perform-IT – Uitvoering en toezicht

De met ProfielScout verkregen gegevens vormen de basis voor het op te stellen baggerbestek. Waterbodemkwaliteitsgegevens van de baggerspecie kunnen, na analyse, ook automatisch gekoppeld worden aan de ingemeten watergangen. Als het bestek is aanbesteed en in uitvoering gaat, kunnen de aannemer en de toezichthouder elk in een eigen laag gebruik maken van Perform-IT.

Wat kan de aannemer met Perform-IT:
– Vooropname voor aanvang van het werk
– Bijhouden dagboeken
– Aangeven welke profielen er gebaggerd zijn
– het verkeersplan – de afzettingen conform de CROW
– richtlijnen – aangeven
– aangeven locatie opstellocatie voor overslag
– transportroutes
– per watergang Flora & Fauna verplichtingen conform werkprotocol aangeven
– na afronden van de werkzaamheden vastleggen van de na-opname

De aannemer en de opdrachtgever kunnen op die manier de voortgang online bewaken.

Wat kan de toezichthouder met Perform-IT:
– bijhouden van de administratie
– afhandeling meldingen en klachten per te baggeren traject
– per profiel aangeven of het werk correct uitgevoerd is
– de gebaggerde diepte

Naast deze gegevens kan de app snel worden aangepast aan persoonlijke wensen van de aannemer en de toezichthouder met extra velden voor de opname van gegevens. Groot voordeel van deze aanpak is dat de bij uitvoering verkregen gegevens na oplevering niet verdwijnen maar in een laag “historie” bewaard worden. De vastgelegde gegevens zijn een belangrijke bron voor evaluatie van de uitgevoerde werkzaamheden en zijn input zijn voor het nieuwe baggerbeheerplan.

Check-IT – Uitpeilen

Het bedrijf dat na het baggeren de uitpeilingen verricht, maakt ook gebruik van het online programma. Zodra de uitvoerder in Perform-IT heeft aangegeven dat een watergang gebaggerd is, ontvangt dit bedrijf via de mail een seintje dat deze uitgepeild kan worden. Na uitpeilen zijn de profielen direct gereed en kan beoordeeld worden of het baggerwerk conform de besteksvoorwaarden is gebaggerd. In de uitpeil-app, Check-IT, kunnen ook standaard voorwaarden ingesteld worden op basis waarvan een profiel goed- of afgekeurd wordt. De uitgepeilde profielen zijn tevens de revisiegegevens van het baggerwerk en zijn input voor het baggerbeheerplan.

MudManager – Baggerbeheerplan

De goedgekeurde, uitgepeilde profielen vormen de basis voor het baggerbeheerplan. Op grond van zorgvuldig vastgestelde aanwascijfers berekent het programma in welk jaar de watergang weer gebaggerd moet worden. Aan deze baggerwerkzaamheden wordt een kostprijs gekoppeld, waarmee het nieuwe (gratis!) baggerbeheerplan een feit is. Uitwisseling met andere beheerpakketten is geen enkel probleem. Zowel ProfielScout als Check-IT genereren automatisch het door u gewenste MET file.

Bel 010 249 2475 of vul onderstaand formulier in voor een demo afspraak!

    Met het invullen van deze gegevens geef ik toestemming aan De Aquanoom om mijn gegevens te verwerken, op de manier zoals beschreven is in de privacyverklaring.
Top