Dienst

Ecologie

Heeft u een ecologisch vraagstuk? Zoekt u een sparringspartner of bent u op zoek naar een concrete dienst. Aarzel niet om contact op te nemen. Door met u de vraag te doorgronden zijn wij in staat ecologische vraagstukken om te zetten in laagdrempelige acties. Een greep uit de ecologische werkzaamheden die we voor u kunnen verzorgen zijn:

  • Het uitvoeren van een Quickscan Wet natuurbescherming;
  • Het monitoren van zowel ecologische als chemische waterkwaliteit;
  • Het monitoren van maatregelen in maaibeheer, baggerbeheer, gebiedsinrichting, etc;
  • Flora en fauna onderzoek;
  • Opstellen van ecologische beheerplannen;
  • Advies op het gebied van exotenbeheer.

Het verbeteren van de wereld

De afdeling ecologie wil een bijdrage leveren in het verbeteren van biodiversiteit, waterkwaliteit en het klimaat. Hierbij wil men opdrachtgevers, die mede gestuurd worden door de wet – en regelgeving, geheel ontzorgen met een extreme klantgerichte aanpak. Dit onder meer door praktische handvaten te bieden vertaald in laagdrempelige acties. Wat de laatste jaren steeds duidelijker naar voren komt is dat natuurlijke systemen via biodiversiteit ook belangrijke economische waarde genereren. De afdeling ecologie wil natuurlijke systemen herstellen regenereren, beschermen en onderhouden, zo kunnen ecosysteem diensten optimaal benut worden. Op deze manier kan er gewerkt worden aan een duurzame volhoudbare toekomst. 

De afdeling wil dat de balans tussen zowel in watersystemen als processen in land gestuurde systemen kloppen. Door middel van gericht advies wordt gedraaid aan de essentiële stuurknoppen om zodoende het gewenste effect te bereiken. Het team acteert praktisch, pragmatisch en concreet. De resultaten zijn meetbaar. De teamleden staan voor een bewust belang in het verbeteren van de wereld.

Team ecologie

Bram-Geers

Bram Geers

Ecoloog / Projectcoördinator

Diensten: Advies over biodiversiteit en klimaat, aquatische ecologie, terrestrische ecologie, monitoring, quickscan flora en fauna. Deskundig op het gebied van CO2 reductie en klimaatadaptatie.


 010 249 2475

 Bram.geers@deaquanoom.nl 

Bram over ecologie

Cas

Cas Heikens

Ecoloog

Diensten: Aquatische ecologie, terrestrische ecologie, monitoring, quickscan flora en fauna, projectmanagement. Deskundig op het gebied van klimaatadaptatie en landschapsinrichting.


 010 249 2475

 cas.heikens@deaquanoom.nl

Jorrit Mies

Jorrit Mies

Projectcoördinator / adviseur water & ecologie

Diensten: Aquatische ecologie, projectmanagement, baggeren & oevers


 010 249 2475

 Jorrit.mies@deaquanoom.nl 

Jorrit over ecologie

Activiteiten

Ecologisch werkprotocol

Beschrijft hoe een uitvoerder van onderhoudswerkzaamheden het beste rekening kan houden met beschermde soorten flora en fauna. De Aquanoom kunt u inschakelen om een ecologisch werkprotocol voor u op te laten stellen.

Lees meer >

Flora- en faunaonderzoek

Voorafgaand aan onderhouds- of bouwwerkzaamheden is een gedegen flora- en fauna onderzoek van groot belang. Heeft u plannen, behoefte aan een onderzoek of wenst u informatie over deze dienst laat het ons gerust weten!

Lees meer >

Monitoring

De Aquanoom is gespecialiseerd in het ontwerpen van monitoringsprogramma’s op maat en monitort de waterkwaliteit voor waterbeheerders die meer inzicht willen in het ecologisch functioneren van het oppervlaktewater en welke processen daarop van invloed zijn.

Lees meer >

Exoten

Een hoge biodiversiteit is gewenst. Maar een hoog aandeel exoten juist niet. De Aquanoom is bedreven in het inventariseren en adviseren op het gebied van exoten en het beheer ervan.

Lees meer >

Ontwerpen & monitoren natuurvriendelijke oevers en bergingsgebieden

Zoekt u naar een professionele partner die u assisteert bij o.a. het ontwerp en de aanleg van natuurvriendelijke oevers? De Aquanoom is uw ecologisch expert!

Lees meer >

Activiteiten

Ecologisch werkprotocol

Beschrijft hoe een uitvoerder van onderhoudswerkzaamheden (aannemer) rekening moet houden met beschermde soorten flora en fauna.

Lees meer >

Flora- en faunaonderzoeken

Wilt u uitgebreider flora- en faunaonderzoek doen vanwege geplande onderhouds- of bouwwerkzaamheden?

Lees meer >

Monitoring

Monitort de waterkwaliteit voor waterbeheerders die meer inzicht willen in het ecologisch functioneren van het oppervlaktewater en welke processen daarop van invloed zijn.

Lees meer >

Ontwerpen natuurvriendelijke oevers en bergingsgebieden

Zoekt u naar een professionele partner die u kan helpen bij het ontwerp en de aanleg van natuurvriendelijke oevers (NVO) of bergingsgebieden binnen uw beheergebied?

Lees meer >

Ecologische begeleiding

Zoekt u een professionele partner voor het toezien op de uitvoering van het ecologisch werkprotocol?

Lees meer >

Quickscan flora & fauna

Heeft u plannen om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan oevers of watergangen?

Lees meer >

Top