Activiteit

Ecologische begeleiding

Zoekt u een professionele partner voor het toezien op de uitvoering van het ecologisch werkprotocol? Adviesbureau De Aquanoom zorgt voor handhaving van de regels en voorkomt overtredingen op grond van de Flora- en faunawet.

monitoring1
Begeleiding1

Onze aanpak:

Ecologische begeleiding is vrijwel altijd noodzakelijk bij werkzaamheden tijdens het broedseizoen maar ook bij:
-bouwwerkzaamheden (slopen van oude gebouwen waar dieren in gehuisvest zijn)
-baggerwerkzaamheden (vismigratie, amfibiën, vissoorten)
-kappen van bomen (vogels of vleermuizen)
-verzetten van grond (bodemfauna)

Joris over ecologische begeleiding:

“Als adviesbureau voor waterbeheer hebben wij op ecologisch gebied vooral te maken met beschermde vissoorten (bijvoorbeeld de Grote modderkruiper), amfibieën en watervogels (broedseizoen). Daarnaast ligt mijn expertise ook bij advisering buiten het waterbeheer.”
Top