Dienst

Waterbodems en baggeren

Het beheer en onderhoud van waterbodems kent voor ons geen geheimen. In- en uitpeilen, directievoering, werkvoorbereiding en onderzoek behoren tot onze dagelijkse werkzaamheden. Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende diensten die wij als ingenieursbureau uitvoeren als het gaat om waterbodems en baggeren.

Activiteiten

Peilwerkzaamheden

Sloten en vaarten moeten regelmatig gebaggerd worden om een goede doorstroom te kunnen garanderen.

Lees meer >

Onderzoek waterbodemkwaliteit

Voorafgaand aan het baggeren is het belangrijk om onderzoek te doen naar de kwaliteit van de waterbodem.

Lees meer >

Archeologisch onderzoek

De overheid ziet onze Nederlandse bodem als een groot archief van overblijfselen uit oude culturen.

Lees meer >

Niet gesprongen explosieven (NGE)

Bij sommige waterbodems kan een vermoeden bestaan van de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven.

Lees meer >

Quickscan Flora & Fauna

Scan waarbij wordt gekeken of er beschermde dieren of planten leven in en omde waterbodem die u wilt baggeren of onderzoeken.

Lees meer >

Werkvoorbereiding

Voorbereiding van werkzaamheden op het gebied van oevers, kunstwerken en waterbodems.
Lees meer >

Directie en Toezicht UAV baggeren

Verzorging van directievoering en uitvoering van werkzaamheden op gebied van waterbeheer voor diverse gemeentes en waterschappen.

Lees meer >

Systeemgerichte contractbeheersing

Optimaal zicht op de voortgang en de kwaliteit van uw project

Lees meer >

Activiteiten

Peilwerkzaamheden

Sloten en vaarten moeten regelmatig gebaggerd worden om een goede doorstroom te kunnen garanderen.

Lees meer >

Onderzoek waterbodemkwaliteit

Voorafgaand aan het baggeren is het belangrijk om onderzoek te doen naar de kwaliteit van de waterbodem.

Lees meer >

Archeologisch onderzoek

De overheid ziet onze Nederlandse bodem als een groot archief van overblijfselen uit oude culturen.

Lees meer >

Niet gesprongen explosieven (NGE)

Bij sommige waterbodems kan een vermoeden bestaan van de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven.

Lees meer >

Quickscan Flora & Fauna

Scan waarbij wordt gekeken of er beschermde dieren of planten leven in en omde waterbodem die u wilt baggeren of onderzoeken.

Lees meer >

Werkvoorbereiding

Voorbereiding van werkzaamheden op het gebied van oevers, kunstwerken en waterbodems.
Lees meer >

Directie en Toezicht UAV baggeren

Verzorging van directievoering en uitvoering van werkzaamheden op gebied van waterbeheer voor diverse gemeentes en waterschappen.

Lees meer >

Systeemgerichte contractbeheersing

Optimaal zicht op de voortgang en de kwaliteit van uw project

Lees meer >

Top